Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần?

ID 525720.

Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm mà giá trị hiêu dụng UL, UC và UR đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. t1 = t3 > t2
B. t1 = t2 > t3
C. t1 = t2 < t3
D. t1 = t3 < t2
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

12/5/2017 lúc 16:50 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop


anhcodonqua anh đã bị lừa . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 9:5
thenhan12987 đọc kĩ đề nha
tăng dần điện dung nghĩa là Zc giảm nha
28/5/2018 lúc 11:45 Cảm ơn
andanhtb99 nhớ.Uc thd ---ur ul cd<->CH . 18/5/2017
18/5/2017 lúc 7:8
kingstars bài bày đáp án D chứ
18/5/2018 lúc 10:21
reus98 - Đúng rồi e nhé , e hiểu như thế này nha :
+ Ta có : UR = URmax và UL = UL max khi ZL = Zc thì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng để I = Imax
DO đó : t1 = t3
Uc = Ucmax kkhi Zc = R^2 + ZL^2/ZL = ZL + R^2/ZL > ZL
=> t2 > t1
Do đó : t1 = t3 < t2
18/5/2018 lúc 10:55 Cảm ơn
sangtran2018 Ai có thể giải thích kĩ hơn được không ạ, tại sao ZL=ZC thì t1=t3 mà ko phải là t1=t2 theo đề bài thì C>>t1. L>>>t2
2/6/2018 lúc 19:54
hangactiviti vậy là câu a hay d ade
6/6/2018 lúc 6:27
reus98 - Theo a thì Đáp án D đúng e nhé :
UR = URmax và UL = UL max khi ZL = Zc thì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng để I = Imax
DO đó : t1 = t3
Uc = Ucmax kkhi Zc = R^2 + ZL^2/ZL = ZL + R^2/ZL > ZL
=> t2 > t1
Do đó : t1 = t3 < t2
=> D
6/6/2018 lúc 7:40 Cảm ơn
leduyhuan chuẩn rồi anh. em cũng ra D
7/6/2018 lúc 9:23
Babylearnmath2k key A đúng rồi mod !
11/6/2018 lúc 16:18
reus98 Đáp án A đúng e nha
Khi C biến thiên UL,UR cực đại khi ZL = Zc vậy t1=t3
Ta có : ZL =Zc1 = Zc3
=> 1/C1 = 1/C3 = W^2.L
Uc cực đại khi Zc2 = ( R^2 + ZL^2)/ZL
=> 1/C2 = R^2/L + W^2.L = R^2/L + 1/C1
=> 1/C2 > 1/C1 => C2 < C1 = C3
Vậy t1=t3>t2
15/6/2018 lúc 16:42 Cảm ơn
miutran12345 Đáp án chính xác là gì vậy
14/6/2018 lúc 21:51
reus98 - Đáp án D đúng e nha :
+ Ta có : UR = URmax và UL = UL max khi ZL = Zc thì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng để I = Imax
DO đó : t1 = t3
Uc = Ucmax kkhi Zc = R^2 + ZL^2/ZL = ZL + R^2/ZL > ZL
=> t2 > t1
Do đó : t1 = t3 < t2
14/6/2018 lúc 21:59 Cảm ơn
miutran12345 tăng C thì Zc lại giảm mà
15/6/2018 lúc 15:28 Cảm ơn
reus98 - giờ thì a ra đáp án A đúng r :
Khi C biến thiên UL,UR cực đại khi ZL = Zc vậy t1=t3
Ta có : ZL =Zc1 = Zc3
=> 1/C1 = 1/C3 = W^2.L
Uc cực đại khi Zc2 = ( R^2 + ZL^2)/ZL
=> 1/C2 = R^2/L + W^2.L = R^2/L + 1/C1
=> 1/C2 > 1/C1 => C2 < C1 = C3
Vậy t1=t3>t2
15/6/2018 lúc 16:42 Cảm ơn