Đặt một điện áp xoay chiều u = Usqrt 2 cos omega tleft( V right) vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cườn?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đặt một điện áp xoay chiều u = Usqrt 2 cos omega tleft( V right) vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cườn?

ID 726669.

Đặt một điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t\left( V \right)\) vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng \(\sqrt 2 A\). Giá trị U bằng

A. 300V
B. 150V
C. \(300\sqrt 2 V\)
D. \(150\sqrt 2 V\)
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn ( Đề thi trực tuyến ) 21/3/2019 lúc 9:21 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167
15.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đề thi trực tuyến nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
chachakute010410 câu này là 150 chứ nhỉ???
16/5/2019 lúc 22:19
reus98 Đáp án đúng rồi e nha ,
Ta có do đoạn mạch chỉ chứa R nên nên áp hai đầu đoạn mạch cũng chính là điện áp giữa hai đầu điện trở
=> U = UR = I.R = căn 2.150 = 150 căn 2 V
=> D
16/5/2019 lúc 22:23 Cảm ơn