Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ: Ch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ: Ch?

ID [0]

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Cho các phát biểu sau:
(a). Bông trộn CuSO4 khan luôn chuyển thành màu xanh.
(b). Bình đựng dung dịch Ca(OH)2 luôn thu được kết tủa.
(c). Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
(d). Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.
(e). Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là:

A.4.
B.2.
C.3.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: Chỉ có (d) đúng ⇒ chọn D.

Bình luận
thuyviquan - Cuso4 hấp thụ hơi nước chuyển thành màu xanh thì a đúng chứ ạ

Trả lời

toneychopper có chất hữu cơ không có H mà bạn, thì không tạo ra H2O, chỉ bắt buộc phải có C thôi
toneychopper - Sao cái B sai ạ? Hợp chất hữu cơ luôn có C -> tạo CO2-> luôn có kết tủa chứ ạ?

Trả lời

toneychopper ý em là phát biểu b
nqtuan94 CO2 dư thì làm gì có kết tủa nhỉ
toneychopper vầng