Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?

ID 33541.

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB = 200√2cos100πt V, R = 20 Ω , L = √3/5π H, I = 3 A. Biết uAM vuông pha với uMB. Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử R0, L0, C0 mắc nối tiếp. Khẳng định nào là đúng?

A. X chứa R0 = 93,8 Ω và ZC = 54,2 Ω
B. X chứa R0 = 93,8 Ω và ZL = 120 Ω
C. X chứa ZC = 54,2 Ω và ZL = 120 Ω
D. X chứa R0 = 80√3/3 Ω và ZC = 80/3 Ω
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dandoh

Thái Quý Đại Nhân

AM vuông pha với \(U_{MB}\) mà AM chứa L,R nên chắc chắn M,B chứa R và C
Ta có \(Z_{AB} = Z_{AM}^2 + Z_{MB}^2 \Rightarrow Z_{MB} = \dfrac{160}{3}\)
Ta có AM và MB vuông pha nên \(RR_o = Z_LZ_{C} \Rightarrow R_o = \sqrt{3}Z_C\) và \(\sqrt{R_o^2 + Z_C^2} = 160/3\)
\(\Rightarrow\) Đáp án D
vitaminc_93: Vì Uam vuong pha với Uma =>X chứa Ro và C
Sau đó minh thử đap án D:thấy2 \sqrt[n]{A}(R+Ro)+(Zl-Zc) rồi nhân VS 3 thì =200
hack_pro: UAM vuông UMB=> có Zco và Ro(dùng giản đồ vecto).và \frac{Zco}{Ro}\frac{ZL}{R} = -1 (1)    mà U=IxZ => Z = (R + Ro)2 + (ZL -Zco)2= \frac{200}{b}
cuongdz giá mà có ai cm cái công thức R.r = Zl.Zc với nhờ . 22/3/2017
22 Tháng 3 lúc 8:30
01692813536 Giải thích dòng cuối s, vẽ hình cũng ko hiểu
29 Tháng 4 lúc 17:20
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: