Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?

ID 33541.

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB = 200√2cos100πt V, R = 20 Ω , L = √3/5π H, I = 3 A. Biết uAM vuông pha với uMB. Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử R0, L0, C0 mắc nối tiếp. Khẳng định nào là đúng?

A. X chứa R0 = 93,8 Ω và ZC = 54,2 Ω
B. X chứa R0 = 93,8 Ω và ZL = 120 Ω
C. X chứa ZC = 54,2 Ω và ZL = 120 Ω
D. X chứa R0 = 80√3/3 Ω và ZC = 80/3 Ω
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dandoh ( Thái Quý Đại Nhân )

18/10/2014 lúc 16:31 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605

AM vuông pha với mà AM chứa L,R nên chắc chắn M,B chứa R và C
Ta có
Ta có AM và MB vuông pha nên
Đáp án D
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

18/10/2014 lúc 16:31 Link fb: https://facebook.com/testtest

AM vuông pha với mà AM chứa L,R nên chắc chắn M,B chứa R và C
Ta có
Ta có AM và MB vuông pha nên
Đáp án D
cuongdz giá mà có ai cm cái công thức R.r = Zl.Zc với nhờ . 22/3/2017
22/3/2017 lúc 8:30
01692813536 Giải thích dòng cuối s, vẽ hình cũng ko hiểu
29/4/2018 lúc 17:20
cuongdz giá mà có ai cm cái công thức R.r = Zl.Zc với nhờ . 22/3/2017
23/3/2017 lúc 8:30
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: