Đốt cháy hoàn toàn amin E (no, đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh) bằng O2, thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O tương ứ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn amin E (no, đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh) bằng O2, thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O tương ứ?

ID [649491]

Đốt cháy hoàn toàn amin E (no, đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh) bằng O2, thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O tương ứng là 8 : 11.
Số đồng phân cấu tạo là amin bậc một của E là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận