Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit E cần vừa đủ a mol O2, thu được 1,1 mol CO2 và 1,0 mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn m g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit E cần vừa đủ a mol O2, thu được 1,1 mol CO2 và 1,0 mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn m g?

ID [649449]

Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit E cần vừa đủ a mol O2, thu được 1,1 mol CO2 và 1,0 mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,344 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là

A. 1,49.
B. 1,54.
C. 1,47.
D. 1,52.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận