Đốt cháy hoàn toàn một lượng triglixerit X cần vừa đủ 3,18 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,04 mol H2O. Mặt khác a mol?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn một lượng triglixerit X cần vừa đủ 3,18 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,04 mol H2O. Mặt khác a mol?

ID [0]

Đốt cháy hoàn toàn một lượng triglixerit X cần vừa đủ 3,18 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,04 mol H2O. Mặt khác a mol X tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là :

A.0,20
B.0,15
C.0,30
D.0,18
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Ta có nCO2 = 2,28 mol và nH2O = 2,04 mol

⇒ nC ÷ nH = nCO2 ÷ 2nH2O = 19 ÷ 34 = 57 ÷ 102

⇒ CTPT của X là C57H102O6 \(\Leftrightarrow\) X có ∑ liên kết π = 7

Trong đó có 3 π C=O ⇒ X phản ứng với Br2 theo tỷ lệ 1 : (7–3) = 1 : 4

⇒ nX = nBr2 ÷ 4 = 0,15 mol ⇒ Chọn B

Bình luận
kimchung05112000 - sao tính đc số lk pi v ạ

Trả lời

phamthivannh b tính theo CT này nè , K = ( 2+ số C x2 - số H ):2 . đấy là tính cho bài này
kimchung05112000 cảm ơn bạn nha