Each Easter Monday, old people, widows, widowers, and others living on small incomes take part with a ceremony called Ch?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Each Easter Monday, old people, widows, widowers, and others living on small incomes take part with a ceremony called Ch?

ID 293694.

Each Easter Monday, old people, widows, widowers, and others living on small incomes take part with a ceremony called Chulkurst Charity.

A. old
B. living
C. with
D. called
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 25/12/2016 lúc 9:21 Link fb:
C sai => take part in: tham gia vào
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
camha123 dịch giúp em
13/6/2018 lúc 20:38
alivepool99 mỗi buổi thứ 2 Phục sinh, ng` già, hóa phụ, hóa phu, và những ng` khác sống dựa vào thu nhập nhỏ lẻ tham gia 1 buổi lễ gọi là Chulkurst Charity
13/6/2018 lúc 20:44 Cảm ơn