For his bravery, the soldier a medal of diamond and gold.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

For his bravery, the soldier a medal of diamond and gold.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID 755959.

For his bravery, the soldier __________ a medal __________ of diamond and gold.

A. was received/was made
B. received/was made
C. received/made
D. was received/made
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:22 Link fb:
Cấu trúc: receive a medal (v): nhận huy chương; which was made -> made (mệnh đề rút gọn)
Tạm dịch: Vì sự dũng cảm của mình, người lính đã nhận được một huy chương làm từ kim cương và vàng.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
chanyeol2806 câu này bị động thì là đáp án D chứ ạ ?
15 Tháng 6 lúc 13:2
captain2604 Có vẻ bị động nhưng động từ receive ở đây lại được chia chủ động bạn nhé. Giống như đi làm được trả lương 1000 đô thì sẽ nói là I earn 1000 dollars (every month), chẳng hạn, cũng chia theo chủ động.
15 Tháng 6 lúc 13:7 (7) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ