Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn?

Giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn?

A. Giai đoạn tiêu hoá ở ruột

B. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở khoang miệng

C. Giai đoạn tiêu hoá ở dạ dày

D. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở thực quản

Đáp án A