Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sôn?

ID [304086]

Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha.Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa X bị thay đổi theo.
B.Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.
C.Năng suất thu được ở giống lúa X hoàn toàn do môi trường sống quy định.
D.Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất (6 tấn/ha, 8 tấn/ha, 10 tấn/ha,...) được gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định tính trạng năng suất của giống lúa X.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
hoang1640gg - Câu B và Câu D ko giống nhau à ??? Câu B sai chỗ nào .. lạ l thay 8 tấn/ha, 10 tấn/ha,..... mà đc gọi là KH ????

Trả lời

ths28603 Cùng một kgen thì chỉ có một mức pư thôi bạn