Gọi $A$ là tập các số tự nhiên có $3$ chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ $A$ ra hai số. Tính xác suất để lấy đư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gọi $A$ là tập các số tự nhiên có $3$ chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ $A$ ra hai số. Tính xác suất để lấy đư?

ID [0]

Gọi \(A\) là tập các số tự nhiên có \(3\) chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ \(A\) ra hai số. Tính xác suất để lấy được hai số mà các chữ số có mặt ở hai số đó giống nhau.

A.\(\dfrac{{41}}{{5823}}\).
B.\(\dfrac{{35}}{{5823}}\).
C.\(\dfrac{{41}}{{7190}}\).
D.\(\dfrac{{14}}{{1941}}\).
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
ducanh131102 - một số 3 chữ số không có số 0 thì hoán vị ra 6 số, không tính số đã chọn là 5, có chứa số 0 thì hoán vị ra 4, không tính số đã chọn là 3

Trả lời

thao112 - tai sao la 5C1 roi 5C3 roi :2 nua vay mod help me please!!!

Trả lời