Gọi A là tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ A ra hai số. Tính xác suất để lấy đư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gọi A là tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ A ra hai số. Tính xác suất để lấy đư?

ID [757342]

Gọi \(A\) là tập các số tự nhiên có \(3\) chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ \(A\) ra hai số. Tính xác suất để lấy được hai số mà các chữ số có mặt ở hai số đó giống nhau.

A. \(\dfrac{{41}}{{5823}}\).
B. \(\dfrac{{35}}{{5823}}\).
C. \(\dfrac{{41}}{{7190}}\).
D. \(\dfrac{{14}}{{1941}}\).

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bắc Ninh

Đặng Công Đức
https://fb.com/ngacminhquang
Đáp án A
Bình luận
thao112 tai sao la 5C1 roi 5C3 roi :2 nua vay mod help me please!!!
Trả lời 14 Tháng 11 lúc 11:24