Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt ?

ID [29176]

Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt là \({{x}_{1}}=A\cos \left( \omega t-\dfrac{\pi }{3} \right)\,\left( cm \right)\) và \({{x}_{2}}=\dfrac{3A}{4}\text{cos}\left( \omega t+\dfrac{\pi }{6} \right)\,\left( cm \right)\) trên hai trục tọa độ song song cùng chiều gần nhau cùng gốc tọa độ. Biết trong quá trình dao động, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất bằng 10 cm và vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực đại bằng 1 m/s. Để hai con lắc trên dừng lại thì phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tổng độ lớn bằng

A.0,25 J.
B.0,50 J.
C.0,15 J.
D.0,1 J.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án AHD: Khoảng cách giữa 2 chất điểm: \(\Delta ={{x}_{1}}-{{x}_{2}}=\dfrac{5A}{4}\cos \left( \omega t-96,{{86}^{0}} \right)\)
\(\Rightarrow {{\Delta }_{\max }}=\dfrac{5A}{4}=10\Rightarrow A=8\,cm\Rightarrow {{A}_{1}}=8,\,{{A}_{2}}=6\,cm\)
Vận tốc tương đối lớn nhât \(={{\left( {{v}_{1}}-{{v}_{2}} \right)}_{\max }}=\dfrac{5A}{4}\omega =100\)cm/s \(\Rightarrow \omega =\dfrac{4.100}{5.8}=10\) rad/s
Để vật dừng lại thì phải thực hiện lên hệ công bằng cơ năng của hệ:
\(A=\dfrac{1}{2}m{{\left( \omega {{A}_{1}} \right)}^{2}}+\dfrac{1}{2}m{{\left( \omega {{A}_{2}} \right)}^{2}}=\dfrac{1}{2}.0,{{5.10}^{2}}\left( 0,{{06}^{2}}+0,{{08}^{2}} \right)=0,25\,J.\) Chọn C.
Bình luận
liveitup1401 - Cho mình hỏi vận tốc tuong đối cuc đai trong bai nay là sao vậy?

Trả lời

tuan11062000 - hiểu r nhưng căn bản gặp lại có nhớ cách làm ko thôi huhu . 14/4/2018

Trả lời

hien29081999 - bài này mk làm ngắn hơn nhiều so với ad làm .sử dụng lệnh mode2

Trả lời

tunganhbeo2000 bạn làm thế nào vậy ?? chia sẻ được k
vuivl - http://4online.net/flash/vuivui.html

Trả lời

thach24 - Cái gì đang xảy ra thế này

Trả lời

vuducanhthbg200 cái này mh hiểu rồi
reus98 - a giải như thế này e có hiểu ko , ko hiểu thì bão a chỉ cho nhé :
+ Ta có : đen ta x max = 10 cm = căn ( A^2 + ( 3A/4)^2 - 2A.3A/4 .cos( pi/6 + pi/2))
=> A = 8 cm (1)
+ Lại có : v1 = -WA sin ( wt - pi/3)
v2 = -3A/4 W sin ( wt + pi/6)
- Mà | v1 - v2| max = 1cm
=> 1 = căn (( WA)^2 + ( 3AW/4)^2)
=> WA = 8 cm
- Kết hợp với (1) => W = 10 rad/s
+ Biên độ của 2 con lắc lần lượt là : A1 = A = 8 cm và A2 = 3A/4 = 6 cm
- Để hai con lắc trên dừng lại thì phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tồng độ lớn bằng :
Atd = W1 + W2 = 1/2 mw^2.A1^2 + 1/2 mw^2.A2^2 = 0,25J
=> A
thach24 chỗ delta x max tại sao lại là pi/6 + pi/2 vậy
thach24 bạn cho mình link face đi
vuducanhthbg200 để làm gì bạn
vuducanhthbg200 pi/6 + pi/3 đó, mh nghĩ a viết nhầm
thach24 hỏi bài này
thach24 chả tìm thấy
vuducanhthbg200
vuducanhthbg200 0934234987
doanduongduy - cho e hỏi bài này giải ntn z ạ?

Trả lời

reus98 - Bài này e làm như thế này nha :
+ Ta có : đen ta x max = 10 cm = căn ( A^2 + ( 3A/4)^2 - 2A.3A/4 .cos( pi/6 + pi/2))
=> A = 8 cm (1)
+ Lại có : v1 = -WA sin ( wt - pi/3)
v2 = -3A/4 W sin ( wt + pi/6)
- Mà | v1 - v2| max = 1cm
=> 1 = căn (( WA)^2 + ( 3AW/4)^2)
=> WA = 8 cm
- Kết hợp với (1) => W = 10 rad/s
+ Biên độ của 2 con lắc lần lượt là : A1 = A = 8 cm và A2 = 3A/4 = 6 cm
- Để hai con lắc trên dừng lại thì phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tồng độ lớn bằng :
Atd = W1 + W2 = 1/2 mw^2.A1^2 + 1/2 mw^2.A2^2 = 0,25J
=> A