Hai hạt nhân A và B tham gia phản ứng tạo ra hai hạt nhân C và D có khối lượng thỏa: mA + mB > mC + mD . Phản ứng n?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hai hạt nhân A và B tham gia phản ứng tạo ra hai hạt nhân C và D có khối lượng thỏa: mA + mB > mC + mD . Phản ứng n?

ID 631612.

Hai hạt nhân A và B tham gia phản ứng tạo ra hai hạt nhân C và D có khối lượng thỏa: mA + mB > mC + mD . Phản ứng này là

A. phản ứng thu năng lượng, các hạt A, B bền hơn C, D.
B. phản ứng tỏa năng lượng, các hạt A, B bền hơn C, D.
C. phản ứng thu năng lượng, các hạt C, D bền hơn A, B.
D. phản ứng tỏa năng lượng, các hạt C, D bền hơn A, B.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng )

5/2/2018 lúc 10:40 Link fb: moon.vn

10e.png
leoanhtu0712 tại so C D ại bền vững hơn v ạ
25/2/2018 lúc 13:14
reus98 - Vì do ta có : Khối lượng của các hạt sau phản ứng nhỏ hơn khối lượng của các hạt trước phản ứng
+ Mà công thức tính năng lượng liên kết là : WLK = ( mo - mx).c^2
=> Các hạt trước phản ứng có nang lượng liên kết nhỏ hơn các hạt sau phản ứng
- Mà Năng liên kết riêng bằng : WLKR = WLK/A
=> Các hạt sau phản ứng ( C,D) có năng lượng liên kết riêng lớn hơn các hạt A,B
Hay các hạt C,D bền hơn A,B
25/2/2018 lúc 15:9
hangactiviti là sao ạ. e k hỉu. tai sao các hat trước có năng lượng phản ứng nhỏ hơn hạt sau
6/6/2018 lúc 6:22
ngocle153 w=(mtr-ms).c^2>o suy ra là tỏa năng lượng . còn các hạt phân không bền vũng thì mới phân tách ra nên C,D bền vũng hơn A,B
6/6/2018 lúc 7:10
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: