Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

ID 756049.

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

A. thiếu sự linh hoạt trong việc thay đổi phương châm tác chiến.
B. không đưa ra được đường lối, phương hướng đấu tranh rõ ràng.
C. tư tưởng phong kiến nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.
D. chưa huy động được sự tham gia của các lực lượng nòng cốt.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ