Hiện tượng các cơ quan có cấu trúc và sắp xếp khác nhau nhưng thực hiện chức năng giống nhau được gọi là hiện tượng gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng các cơ quan có cấu trúc và sắp xếp khác nhau nhưng thực hiện chức năng giống nhau được gọi là hiện tượng gì?

ID [630371]

Hiện tượng các cơ quan có cấu trúc và sắp xếp khác nhau nhưng thực hiện chức năng giống nhau được gọi là hiện tượng gì?

A. Hiện tượng lại tổ.
B. Cơ quan thoái hóa.
C. Cơ quan tương tự.
D. Cơ quan tương đồng.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án C
Bình luận
ptna0110 hiện tượng gì mà @@ sao lại là cơ quan tương tự
Trả lời 6 Tháng 5 lúc 9:13
ninhduong Tiến hoá đồng quy => Cơ quan tương tự ... Câu hỏi chưa sát nghĩa lắm
6 Tháng 5 lúc 10:15 Cảm ơn