Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không t?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không t?

ID 659373.

Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không tan và 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm NO và H2, tỉ khối hơi của X so với H2 là 11,5. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 109,7.
B. 100,4.
C. 120,0.
D. 98,0.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Gọi số mol của NO và H2 lần lượt là x, y mol

Ta có hệ \(\left\{\begin{array}{l} x + y = 0,4\\30x + 2x = 11,5.2. 0,4\end{array} \right.\) → \(\left\{\begin{array}{l} x =0,3\\ y = 0,1\end{array} \right.\)

Vì sau phản ứng chứa chất rắn không tan → axit hết và dung dịch không chứa Fe3+

Vì sinh khí H2 nên NO3- phản ứng hết → dung dịch chứa Fe3+, K+, SO42-

Bảo toàn nguyên tố N → nKNO3 = nNO = 0,3 mol

Có nH+ = 2H2 + 4nNO = 1,4 mol → nSO42- = 0,7 mol

Bảo toàn điên tích → nFe2+ = ( 0,7.2 -0,3) : 2 = 0,55 mol

→ m =0,55. 56 + 0,7.96 + 0,3. 39 = 109,7 ⇒ Chọn A

Hochii123 dd chứa FE2+ Ạ
25 Tháng 6 lúc 21:11
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: