Hỗn hợp (H) gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol đơn chức Y và este Z; trong đó X và Z đều mạch hở; X, Y, Z có tỉ lệ mo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp (H) gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol đơn chức Y và este Z; trong đó X và Z đều mạch hở; X, Y, Z có tỉ lệ mo?

ID [507234]

Hỗn hợp (H) gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol đơn chức Y và este Z; trong đó X và Z đều mạch hở; X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3 : 1. Cho (H) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng chỉ thu được một muối T duy nhất và 10,24 gam ancol metylic. Đốt cháy hết T cần vừa đủ 0,96 mol O2, thu được Na2CO3 và tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 43,44 gam. Công thức phân tử của axit X là

A.C5H6O2.
B.C3H2O2.
C.C4H4O2.
D.C4H6O2.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án C
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
therain0405 - mod ơi cho em xin lời giải ạ

Trả lời

tranduchoanghuy ► H + NaOH → muối duy nhất ⇒ Z là este đơn chức || Lại có sinh ra CH₃OH
⇒ Y là CH₃OH ||⇒ quy H về RCOOH, CH₃OH và RCOOCH₃ với số mol 2x, 3x và x ^_^
⇒ nCH₃OH = 3x + x = 0,32 mol ⇒ x = 0,08 mol ||● Bảo toàn nguyên tố Natri:
nNa₂CO₃ = nNaOH ÷ 2 = (2x + x) ÷ 2 = 0,12 mol. Bảo toàn khối lượng:
mT = 43,44 + 0,12 × 106 – 0,96 × 32 = 25,44(g) ||► nT = 2x + x = 0,24 mol
⇒ M(T) = 25,44 ÷ 0,24 = 106 ⇒ R = 39 (C₃H₃-) ⇒ X là C₃H₃COOH hay C₄H₄O₂ ⇒ chọn C ^_^
trangphuong999 - Câu này giải sao ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy ► H + NaOH → muối duy nhất ⇒ Z là este đơn chức || Lại có sinh ra CH₃OH
⇒ Y là CH₃OH ||⇒ quy H về RCOOH, CH₃OH và RCOOCH₃ với số mol 2x, 3x và x ^_^
⇒ nCH₃OH = 3x + x = 0,32 mol ⇒ x = 0,08 mol ||● Bảo toàn nguyên tố Natri:
nNa₂CO₃ = nNaOH ÷ 2 = (2x + x) ÷ 2 = 0,12 mol. Bảo toàn khối lượng:
mT = 43,44 + 0,12 × 106 – 0,96 × 32 = 25,44(g) ||► nT = 2x + x = 0,24 mol
⇒ M(T) = 25,44 ÷ 0,24 = 106 ⇒ R = 39 (C₃H₃-) ⇒ X là C₃H₃COOH hay C₄H₄O₂ ⇒ chọn C ^_^
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)