Hỗn hợp P gồm 2 axit đa chức X, Y có số mol bằng nhau và axit đơn chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, không phân nhánh và có s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp P gồm 2 axit đa chức X, Y có số mol bằng nhau và axit đơn chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, không phân nhánh và có s?

ID [654537]

Hỗn hợp P gồm 2 axit đa chức X, Y có số mol bằng nhau và axit đơn chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, không phân nhánh và có số nguyên tử C không lớn hơn 4; MX < MY). Trung hòa m gam hỗn hợp P cần vừa đủ 510 ml dung dịch NaOH 1M. Đốt cháy hoàn toàn m gam P thu được CO2 và 7,02 gam H2O. Còn nếu cho m gam P tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Phần trăm khối lượng X trong P bằng 17,34%.
B. X, Y, Z đều là các axit no.
C. Số nguyên tử C trong phân tử Z, X, Y tương ứng tăng dần.
D. Thực hiện phản ứng este hóa 2m gam hỗn hợp P với metanol dư (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được 56,76 gam hỗn hợp các este (Giả sử các phản ứng đều hoàn toàn).

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Nam Định - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: + tìm axit đơn chức. Vì Z có tạo kết tủa với AgNO3 và có số C ≤ 4

⇒ Z có thể là HCOOH, HC≡C–COOH, HC≡C–CH2COOH. Ta xét các kết tủa

\(\left\{ \begin{array}{l}HCOOH \to 2Ag \to {n_{Ag}} = 0,485 \to {n_Z} = 0,2425\\HC \equiv C - C{\rm{OOH}} \to {{\rm{n}}_{AgC \equiv C - C{\rm{OO}}N{H_4}}} = 0,27\\HC \equiv C - C{H_2} - C{\rm{OOH}} \to {{\rm{n}}_{AgC \equiv C - C{H_2} - C{\rm{OO}}N{H_4}}} = 0,2518...\end{array} \right.\)

⇒ Dự đoán Z là HC≡C–COOH (Vì số mol đẹp) → nZ = 0,27 mol

Axit X và Y đa chức không phân nhánh ⇒ X và Y là axit 2 chức.

⇒ ∑n(X+Y) = \(\dfrac{0,51-0,27}{2}\) = 0,12 mol ⇒ nX + nY + nZ = 0,39 mol

+ Ta có nH2O = 0,39 mol ⇒ Số H trung bình = \(\dfrac{0,39 \times 2}{0,39}\) = 2

+ Để thỏa mãn số H trung bình trên thì X và Y cũng có 2 nguyên tử hidro

Mà MX < MY ⇒ \(\left\{ \begin{array}{l}{(C{\rm{OO}}H)_2}(X):0,06mol\\{C_2}{(C{\rm{OO}}H)_2}(Y):0,06mol\end{array} \right.\)
____________________________________________________________

+ %mX = \(\dfrac{0,06 \times 90 \times 100}{0,06\times 90} + 0,06 \times 114 + 0,27 \times 70\) = 17,34% ⇒ Chọn A

+ Y và X là các axit không no ⇒ B sai.

+ Z có 3C || X chứa 2C || Y chứa 4C ⇒ C sai.

+ 2m → mP = 62,28g và nCH3OH pứ = 0,51×2 = 1,02 mol

⇒ mEste = 62,28 + 1,02×(32–1) = 93,9 gam ⇒ D sai.

Bình luận
valam12 đề bài nói P tạo kết tủa với agno3, chứ đâu phải Z nhỉ ??? nên Z dự đoán chưa hợp lí
Trả lời 18 Tháng 5 lúc 12:55
tranduchoanghuy P bao gồm Z mà em ^_^ X và Y là axit đa chức, mà đâu có axit đa chức nào
tráng bạc đâu em nên suy ra P tráng bạc ⇌ Z tráng bạc
18 Tháng 5 lúc 13:1 Cảm ơn
valam12 à mình hiểu nhầm Z hợp lí rồi
18 Tháng 5 lúc 12:58
dungtintao Chất Y là gì là lạ v ạ
Trả lời 12 Tháng 6 lúc 23:21
sasukeduy113 Y là HOOC-C≡C-COOH đó em ^^
13 Tháng 6 lúc 0:9 Cảm ơn