Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc bỏ phần khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc bỏ phần khô?

ID [660541]

Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc bỏ phần không tan, cho dung dịch thu được tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 2,16 gam Ag. Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hòa hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. % về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là

A. 64,71%.
B. 35,29%.
C. 64,29%.
D. 35,71%.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cụm các trường Chuyên - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Đặt nGlu = a và nTinh bột = b ta có

+ Ở phần 1 ta có: nAg = 2nGlu \(\Leftrightarrow\) 2a = 0,02 \(\Leftrightarrow\) a = 0,01 mol

+ Ở phần 2 sau khi thủy phân ta có: nAg = 2nGlu + 2nTinh bột

\(\Leftrightarrow\) 0,06 = 0,01×2 + 2nTinh bột \(\Leftrightarrow\) nTinh bột = 0,02 mol

⇒ %mTinh bột = \(\dfrac{0,01 \times 180 \times 100}{0,01 \times 180 + 0,02 \times 162}\) ≈ 35,71% ⇒ Chọn D

Bình luận