Hỗn hợp X gồm Valin và Gly–Ala. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ v?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm Valin và Gly–Ala. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ v?

ID [756110]

Hỗn hợp X gồm Valin và Gly–Ala. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 275 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M đun nóng, thu được dung dịch chứa 26,675 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,175.
B. 0,275.
C. 0,125.
D. 0,225
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

kimthi0101 cao nhân có cách giải dể hiểu hơn không
15 Tháng 6 lúc 20:13
tunglam220201 mình nghĩ như này nha gọi số mol 2 chất là a,b mà ta có a+2b=nNaOh-nHCl=0,175
nên a+b bé hơn 0,175 là đáp án C
16 Tháng 6 lúc 16:44 (6) Cảm ơn