Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳ?

ID 410892.

Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là

A. CH3COOCH3 và 6,7.
B. HCOOC2H5 và 9,5.
C. HCOOCH3 và 6,7.
D. (HCOO)2C2H4 và 6,6.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

28/5/2015 lúc 14:56 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: Đốt Z cần 0,275 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 + 0,25 mol H2O.

||→ X, Y là hai este no, đơn chức, mạch hở (nCO2 = nH2O) và là đồng đẳng kế tiếp nhau.

||→ X, Y dạng CnH2nO2. Bảo toàn nguyên tố O có nZ = (0,25 × 3 – 0,275 × 2) ÷ 2 = 0,1 mol.

||→ số Ctrung bình = 2,5 ||→ X, Y tương ứng là C2H4O2 và C3H6O2.

với công thức C2H4O2 thì chỉ duy nhất cấu tạo este là HCOOCH3 thỏa mãn.

Tìm m có m = mZ = mC + mH + mO = 0,25 × 14 + 0,1 × 32 = 6,7 gam. Chọn C. ♣.

buocduongthanhcong mình tính mol Z như nào ạ ?
16/5/2019 lúc 21:25
nqtuan94 Tính molZ theo BTNT O nha bạn
nZ= (2*nCO2 +nH2O-2nO2)/2
16/5/2019 lúc 21:28 (1) Cảm ơn
tungnl chuẩn luôn . 1/7/2015
2/7/2015 lúc 9:41
truongnguyenmoon so cacbon trung binh lam sap ra 2,5
13/6/2017 lúc 15:41
haibarachan n Z = 0.1
n co2/ nz= Ctb= 2,5
13/6/2017 lúc 17:52 Cảm ơn