“I think that the youth are high-flying but inexperienced” - “ “
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“I think that the youth are high-flying but inexperienced” - “ “

ID [0]

“I think that the youth are high-flying but inexperienced”
- “____________ “

A. There’ s no doubt about it.
B. Certainly
C. Are you kidding me?
D. It’s nice of you to say so
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A. There’s no doubt about it.= I totally agree: tôi hoàn toàn đồng ý
-“ Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thì mơ mộng nhiều mà thiếu trải nghiệm”
-“Tôi hoàn toàn đồng ý”
Các đáp án còn lại không phù hợp:
B. Chắc chắn rồi
C. Đùa tôi à
D. Bạn thật tốt khi nói điều đó
Bình luận
truongthimyhue there's no doubt about it: toio hoàn toàn đồng ý
18 Tháng 3 lúc 7:36
jenny0709 tại sao sau youth chia số nhiều ạ ?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 9:54
ceothuytrang The youth ở đây ý nói là những người trẻ đó b
29 Tháng 4 lúc 10:5 Cảm ơn
ceothuytrang chẳng hạn như The injured là chỉ những người bị thương, N+Adj chỉ nhóm người
29 Tháng 4 lúc 10:8 Cảm ơn