“I think that the youth are high-flying but inexperienced” - “ “
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“I think that the youth are high-flying but inexperienced” - “ “

ID [0]

“I think that the youth are high-flying but inexperienced”
- “____________ “

A.There’ s no doubt about it.
B.Certainly
C.Are you kidding me?
D.It’s nice of you to say so
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A. There’s no doubt about it.= I totally agree: tôi hoàn toàn đồng ý
-“ Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thì mơ mộng nhiều mà thiếu trải nghiệm”
-“Tôi hoàn toàn đồng ý”
Các đáp án còn lại không phù hợp:
B. Chắc chắn rồi
C. Đùa tôi à
D. Bạn thật tốt khi nói điều đó
Bình luận
jenny0709 - tại sao sau youth chia số nhiều ạ ?

Trả lời

ceothuytrang The youth ở đây ý nói là những người trẻ đó b
ceothuytrang chẳng hạn như The injured là chỉ những người bị thương, N+Adj chỉ nhóm người
truongthimyhue - there's no doubt about it: toio hoàn toàn đồng ý

Trả lời