Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

ID [650388]

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH3
D. C2H5COOH
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Vì X + NaOH → CH3COONa

⇒ X có CTCT thu gọn là CH3COOCH3 ⇒ Chọn C

Bình luận