Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

ID [0]

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A.CH3COOC2H5
B.HCOOC2H5
C.CH3COOCH3
D.C2H5COOH
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: Vì X + NaOH → CH3COONa

⇒ X có CTCT thu gọn là CH3COOCH3 ⇒ Chọn C

Bình luận