Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở cá?

ID [55443]

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở các loài thực vật.
II. Trong cùng một cơ thể, khi chịu tác động của một loại tác nhân thì các gen đều có tần số đột biến bằng nhau.
III. Những biến đổi trong cấu trúc của protein được gọi là đột biến gen.
IV. Đột biến gen chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục, không xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
V. Tần số đột biến ở từng gen thường rất thấp nhưng tỉ lệ giao tử mang gen đột biến thường khá cao.

A.1
B.2
C.3
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
01262154902 - câu nào v mod ơi

Trả lời

trangHM ý V đúng thôi nha ^^