Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở cá?

ID [657915]

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến gen xảy ra ở các loài động vật mà ít gặp ở các loài thực vật.
II. Trong cùng một cơ thể, khi chịu tác động của một loại tác nhân thì các gen đều có tần số đột biến bằng nhau.
III. Những biến đổi trong cấu trúc của protein được gọi là đột biến gen.
IV. Đột biến gen chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục, không xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
V. Tần số đột biến ở từng gen thường rất thấp nhưng tỉ lệ giao tử mang gen đột biến thường khá cao.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận
01262154902 câu nào v mod ơi
Trả lời 17 Tháng 5 lúc 12:38
trangHM ý V đúng thôi nha ^^
17 Tháng 5 lúc 12:40 Cảm ơn