Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây: (1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây: (1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọ?

ID [609442]

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:
(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom
(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.
(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều 5’ đến 3’ từ bộ ba mở đầu đến khi gặp bộ ba kết thúc.
(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.
Có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A (1) Sai. Trên phân tử mARN, các riboxom khác nhau vẫn tiến hành đọc mã từ 1 điểm giống nhau.
(2)(3) đúng.
(4) Đúng đối với sinh vật nhân thực.
→Đáp án A.
Bình luận
duy02082k số 4, trong quá trình nối exon nó có thể sắp xếp lại khác nhau mà?
Trả lời 17 Tháng 12 lúc 18:56
colennhe2k mình cũng nghĩ vậy
31 Tháng 12 lúc 8:0 Cảm ơn
levantoannqn ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai -> cắt intron nối exon -> mARN trưởng thành -> đi qua màng nhân đến tế bào chất để dịch mã; trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) -> mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại
31 Tháng 12 lúc 8:49 Cảm ơn
colennhe2k mod xem câu này giùm vói !
Trả lời 31 Tháng 12 lúc 8:0
enteral có tính mARN sơ khai ko
Trả lời 22 Tháng 2 lúc 20:53
quochung2285 Luôn sao đc v có thể thôi mà ý 4 vì nó có thể còn khác nhqu tạo sự đa dạng của gen mà smod? . 12/4/2018
Trả lời 12 Tháng 4 lúc 10:11
levantoannqn ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai => qua quá trình cắt intron nối exon tạo ra mARN trưởng thành trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) => mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại==========- một loại mARN chỉ tạo ra một loại chuỗi polipeptit- một gen có thể tạo ra nhiều loại mARN khác nhau => có thể tạo nhiều chuỗi polipeptit khác nhau . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 10:34 Cảm ơn
0869330993 câu này 4 đúng k ạ
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 7:58
vuthithuyphuong đúng vs các loài sv nhân thực... lời giải đó bạn
6 Tháng 6 lúc 8:21 Cảm ơn
0869330993 ok bạn
6 Tháng 6 lúc 8:22 Cảm ơn
ninhduong Sao lại đúng với sinh vật nhân thực thôi nhỉ? Cái này là do poliriboxom mà?
6 Tháng 6 lúc 9:5 Cảm ơn
tranmanhquoc1711 ý 4 đúng với nhân thực, nhưng đề bài đâu có nói rõ là nhân thực hay nhân sơ đâu ạ?
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 16:25
wannie123 có thể thôi mà b
14 Tháng 8 lúc 16:26 Cảm ơn
tranmanhquoc1711 ý mình là cái chỗ "các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau" ấy, nếu ở nhân sơ, trên operon lac 1 mARN dịch mã ra 3 chuỗi polipeptit ứng với 3 gen ZYA mà
14 Tháng 8 lúc 16:28 (1) Cảm ơn
wannie123 đúng rồi nhỉ,chờ mod rep thôi b
14 Tháng 8 lúc 16:29 Cảm ơn
congatri ok bạn cái ý này mình nghĩ nhạy cảm , nếu đề có ra thì sẽ nói rõ nhân thực hay nhân sơ từ :'có thể' này ' chắp vá' vs ý sau không vừa
14 Tháng 8 lúc 17:4 (2) Cảm ơn