Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây: (1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây: (1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọ?

ID [54365]

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:
(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom
(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.
(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều 5’ đến 3’ từ bộ ba mở đầu đến khi gặp bộ ba kết thúc.
(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.
Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.3.
B.1.
C.2.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A (1) Sai. Trên phân tử mARN, các riboxom khác nhau vẫn tiến hành đọc mã từ 1 điểm giống nhau.
(2)(3) đúng.
(4) Đúng đối với sinh vật nhân thực.
→Đáp án A.
Bình luận
tranmanhquoc1711 - ý 4 đúng với nhân thực, nhưng đề bài đâu có nói rõ là nhân thực hay nhân sơ đâu ạ?

Trả lời

wannie123 có thể thôi mà b
tranmanhquoc1711 ý mình là cái chỗ "các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau" ấy, nếu ở nhân sơ, trên operon lac 1 mARN dịch mã ra 3 chuỗi polipeptit ứng với 3 gen ZYA mà
congatri ok bạn cái ý này mình nghĩ nhạy cảm , nếu đề có ra thì sẽ nói rõ nhân thực hay nhân sơ từ :'có thể' này ' chắp vá' vs ý sau không vừa
wannie123 đúng rồi nhỉ,chờ mod rep thôi b
0869330993 - câu này 4 đúng k ạ

Trả lời

vuthithuyphuong đúng vs các loài sv nhân thực... lời giải đó bạn
0869330993 ok bạn
ninhduong Sao lại đúng với sinh vật nhân thực thôi nhỉ? Cái này là do poliriboxom mà?
quochung2285 - Luôn sao đc v có thể thôi mà ý 4 vì nó có thể còn khác nhqu tạo sự đa dạng của gen mà smod? . 12/4/2018

Trả lời

levantoannqn ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai => qua quá trình cắt intron nối exon tạo ra mARN trưởng thành trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) => mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại==========- một loại mARN chỉ tạo ra một loại chuỗi polipeptit- một gen có thể tạo ra nhiều loại mARN khác nhau => có thể tạo nhiều chuỗi polipeptit khác nhau . 12/4/2018
enteral - có tính mARN sơ khai ko

Trả lời

colennhe2k - mod xem câu này giùm vói !

Trả lời

duy02082k - số 4, trong quá trình nối exon nó có thể sắp xếp lại khác nhau mà?

Trả lời

colennhe2k mình cũng nghĩ vậy
levantoannqn ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai -> cắt intron nối exon -> mARN trưởng thành -> đi qua màng nhân đến tế bào chất để dịch mã; trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) -> mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại