Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị, độ bền chênh lệch không nhiều. Do vậy, trong cùn?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị, độ bền chênh lệch không nhiều. Do vậy, trong cùn?

ID 529272.

Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị, độ bền chênh lệch không nhiều. Do vậy, trong cùng điều kiện phản ứng, nhiều liên kết khác nhau có thể cùng bị phân cắt, dẫn tới một đặc điểm chung của phản ứng hữu cơ là

A. xảy ra không hoàn toàn.
B. xảy ra với tốc độ chậm.
C. cần có xúc tác hoặc đun nóng.
D. tạo nhiều sản phẩm.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
0946472099 Giải thích hộ em.
19/8/2017 lúc 23:2
andethuong123 Câu này là sao mod?
22/5/2018 lúc 16:44
sasukeduy113 cái này là lí thuyết thôi e
nhiều vị trí bị cắt mà mỗi vị trí dẫn đến 1 sản phẩm khác nhau => cho nhiều sp
22/5/2018 lúc 19:37 Cảm ơn
hanhluuthi ơ theo em biết thì phản ứng hữu cơ xảy ra không hoàn toàn tốc độ chậm không theo hướng xác định đúng k ạ? vậy A B sai chỗ nào ạ?
12/6/2018 lúc 6:9
moana Cậu ơi, đúng là như vậy, nhưng ở đây việc nhiều liên kết bị phân cắt trong phản ứng là nguyên nhân cho việc tạo thành nhiều sản phẩm thôi còn hai đặc điểm cậu nói thì lại là do nguyên nhân khác rồi
12/6/2018 lúc 6:58 Cảm ơn