Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

ID [786348]

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

A. Tháng 5 - 1941.
B. Tháng 6 - 1941.
C. Tháng 5 - 1942.
D. Tháng 6 - 1942.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận