Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

ID [304402]

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

A.Tháng 5 - 1941.
B.Tháng 6 - 1941.
C.Tháng 5 - 1942.
D.Tháng 6 - 1942.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận