Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng ?

ID 705732.

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song cách đều nhau 1 mm, các tấm cách điện với nhau, diện tích của mỗi tấm là 4 (cm2), giữa các tấm là không khí. Mạch dao động này thu được sóng điện từ có bước sóng là

A.  51 m. 
B. 70 m. 
C.  92 m.
D. 36 m.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 13 Tháng 11 lúc 16:3 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Haianh171001 đặt song song mà là mắc song song ạ. ngược với câu 9 ạ
13 Tháng 1 lúc 12:9
npnspeed các tấm kim loại đặt song song và cách đều nhau, giữa các tấm kim loại là không khí
=> bộ tụ mắc nối tiếp
nếu dạng 24 tấm mắc thành 2 dãy kim loại đặt song song với nhau thì dạng tụ mắc song song
câu này với câu trước bạn hỏi có đề giống nhau, chỉ khác nhau số liệu thui nhé!
13 Tháng 1 lúc 13:55 Cảm ơn
phanvyhao sao mình bấm bài này ra 511663 nhỉ, số lớn quá, mod ghi số liệu ra cụ thể để em đối chiếu với
23 Tháng 3 lúc 8:27
reus98 e thay số như thế này nhé :
Mạch dao động này thu được sóng điện từ có bước sóng là :
lam đa = 2pi.c. că n (L.(eS/k.4pi.d)/25)
= 2pi.3.10^8. căn ((1.4.10^-4/9.10^9.4pi.10^-3)/25) = 50,1325 m
23 Tháng 3 lúc 11:20 Cảm ơn
phanvyhao vẫn ra số lớn =.=
23 Tháng 3 lúc 18:54 Cảm ơn
reus98 e bấm như a chỉ đó thì ra số đúng đó e nhé
thử lại đi nha
23 Tháng 3 lúc 19:2 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ