Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng ?

ID 705732.

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 5 mH. Bộ tụ gồm 25 tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song cách đều nhau 1 mm, các tấm cách điện với nhau, diện tích của mỗi tấm là 4 (cm2), giữa các tấm là không khí. Mạch dao động này thu được sóng điện từ có bước sóng là

A.  51 m. 
B. 70 m. 
C.  92 m.
D. 36 m.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 13/11/2018 lúc 16:3 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Haianh171001 đặt song song mà là mắc song song ạ. ngược với câu 9 ạ
13/1/2019 lúc 12:9
npnspeed các tấm kim loại đặt song song và cách đều nhau, giữa các tấm kim loại là không khí
=> bộ tụ mắc nối tiếp
nếu dạng 24 tấm mắc thành 2 dãy kim loại đặt song song với nhau thì dạng tụ mắc song song
câu này với câu trước bạn hỏi có đề giống nhau, chỉ khác nhau số liệu thui nhé!
13/1/2019 lúc 13:55 Cảm ơn
phanvyhao sao mình bấm bài này ra 511663 nhỉ, số lớn quá, mod ghi số liệu ra cụ thể để em đối chiếu với
Trả lời 23/3/2019 lúc 8:27
reus98 e thay số như thế này nhé :
Mạch dao động này thu được sóng điện từ có bước sóng là :
lam đa = 2pi.c. că n (L.(eS/k.4pi.d)/25)
= 2pi.3.10^8. căn ((1.4.10^-4/9.10^9.4pi.10^-3)/25) = 50,1325 m
23/3/2019 lúc 11:20 Cảm ơn
phanvyhao vẫn ra số lớn =.=
23/3/2019 lúc 18:54 Cảm ơn
reus98 e bấm như a chỉ đó thì ra số đúng đó e nhé
thử lại đi nha
23/3/2019 lúc 19:2 Cảm ơn