Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ điện
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ điện

ID [663262]

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ điện

A. biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
C. không thay đổi theo thời gian.
D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Cà Mau - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận
tranyen2304 e thấy trong sgk họ nói biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin mà ạ? mod gt giúp e với
Trả lời 25 Tháng 5 lúc 23:0
sonanhnguyen thì khái niệm DĐ biến thiên điều hòa là DĐ biến thiên tuần hoàn mà trạng thái dao động được biểu diễn theo quy luật dạng sin hoặc cos mà bạn -.-
25 Tháng 5 lúc 23:2 Cảm ơn
ducthangneo điện tích của 1 bản tụ điện biến thiên điều hòa
13 Tháng 6 lúc 20:50