Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu ?

ID 700546.

Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng\({U_{RC}} = 0,75{U_{RL}}\) và \({R^2} = L/C\). Tính hệ số công suất của đoạn mạch RC

A. \(0,8.\) 
B. \(0,864.\) 
C. \(0,5.\) 
D. \(0,867.\) 
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 9 Tháng 10 lúc 11:1 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
ut24102001 Đề bảo tính hệ số công suất của đoạn RC chứ đâu phải toàn mạch mà áp dụng công thức kia
11 Tháng 10 lúc 23:53
reus98 đúng rồi đó e nhé , nếu đề yêu tính hệ số công suất của đoạn mạch RC thôi thì ta có công thức sau : cos phi = R/ZRc = UR/URc = UR/ căn ( UR^2 + Uc^2)
mà như trên ta đã tính được : UR = 3/5 ; Uc = 4/5
=> cos phi = (3/5)/ căn ((3/5)^2 + (4/5)^2)) = 0,6
* còn nếu để tính như thầy thì a nghĩ đề nên chuyển lại là : Tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC
12 Tháng 10 lúc 8:30 Cảm ơn
Fuck Sao chọn URC =1 => URl=0.75 ,phải là 4/3 chứ
19 Tháng 10 lúc 22:18
reus98 nếu như thế thì kết quả cũng không thay đổi đâu e , nhưng a nghĩ chắc th nhầ chỗ đó nha :
Theo đề ra thì ta có : URC = 0,75 URL
Đặt URL = 1 => URc = 0,75
=> AB = 1,25
từ đó ta cũng có thể suy ra được : UR = 3/5 ; UL = 4/5 và Uc = 9/20
từ đó e rút ra cos phi nha : cos phi = 0,8637
19 Tháng 10 lúc 22:32 Cảm ơn
prosattoananc đề tính hệ số công suất RC mà
1 Tháng 11 lúc 18:57
reus98 thầy nhầm rồi nha.nếu đề yêu tính hệ số công suất của đoạn mạch RC thôi thì ta có công thức sau : cos phi = R/ZRc = UR/URc = UR/ căn ( UR^2 + Uc^2)
mà như trên ta đã tính được : UR = 3/5 ; Uc = 4/5
=> cos phi = (3/5)/ căn ((3/5)^2 + (4/5)^2)) = 0,6
1 Tháng 11 lúc 19:28 Cảm ơn
vngan2489 sao tam giác vuông cân
6 Tháng 12 lúc 15:46
npnspeed Ta có:
R^2 = ZL.Zc
=> Zl/R . (-Zc/R) = -1
=> tan(phiRL).tan(phiRC) =-1
=> uRL vuông với uRC
=> tam giác vuông; nhưng nó không cân nhé; do Zl # Zc
6 Tháng 12 lúc 16:1 Cảm ơn
sangkhung1234 sai roi smod Urc=1 thi Url=4/3 chu .con theo de bai thi tinh ra dc neu chon Url=1 thi Urc=0,75.suy ra cosphi =0,8
7 Tháng 12 lúc 21:9
lephap2509 em tính cos pi Rc = 0.8
31 Tháng 12 lúc 15:21
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ