Mệnh đề nào đúng về định nghĩa hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Mệnh đề nào đúng về định nghĩa hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là

ID 536271.

Mệnh đề nào đúng về định nghĩa hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là

A. hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ có liên kết đơn.
C. hiđrocacbon mà phân tử chứa một liên kết đôi.
D. hợp chất hữu cơ có thành phần gồm cacbon và hiđro.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

20/6/2017 lúc 8:28 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: ♦ trường hợp CH3CH2OH cho phép đáp án B sai.

♦ trường hợp CH2=CH2 là hiđrocacbon không no cho phép đáp án C sai.

♦ trường hợp như C cũng cho phép đáp án D sai.

► đây là ĐỊNH NGHĨA về hiđrocacbon nên D sai, còn nếu nói

"hiđrocacbon no có thành phần gồm C và H" lại là 1 phát biểu đúng.

khangtan32 CH3CH2OH chỉ có lk đơn thì trường hợp B đúng mà thầy
6/11/2017 lúc 12:21
lethimyhanh2000 Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa các nguyên tử Cacbon và hidro
Còn nếu trong phân tử có nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử Hidro của Hidrocacbon thì đó là dẫn xuất của Hidrocacbon
6/11/2017 lúc 12:41
khangtan32 Thì sao chị sao ko chọn B
6/11/2017 lúc 13:46
lethimyhanh2000 Đề hỏi là hidrocacbon chứ không phải là dẫn xuất của Hidrocacbon em nhé
6/11/2017 lúc 13:48
mai10anh ta gg vẫn chọn sai @@
23/12/2017 lúc 9:21
maihanann hidro cac bon là no là hdro cac bon chỉ chứa liên kết đơn
22/6/2018 lúc 9:1
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: