Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung?

ID [7719]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là

A.20,12 cm/s.
B.21,96 cm/s.
C.14,64 cm/s.
D.23,18 cm/s.
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B1e.png
Bình luận
xuanmai1403 - Đây là tốc đọ trung bình thì sao quãng đường lại ntn ạ?
phải là tổng chứ ạ

Trả lời

phong1579 - sao chỗ S lại là trừ vậy ạ

Trả lời

nphdtnt - Tại sao ∆t= T/12 vậy ạ

Trả lời

caonguyenkt - câu này mức độ mấy đ vậy ạ

Trả lời

npnspeed câu này ở mức độ thông hiểu, tầm điểm 5