Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30º so với mp ngang Cho độ giãn của lò xo tại VT?

Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30º so với mp ngang Cho độ giãn của lò xo tại VTCB là 5 cm. Chu kì dao động của vật là

A. 1 s

B. 0.447 s

C. 0.477 s

D. 0.628 s

Đáp án D


Ta có khi con lắc dao động trên mặt phẳng nghiêng thì \(mgsin \alpha =K.\Delta L \Rightarrow \dfrac{m}{K}=\dfrac{\Delta L}{gsin \alpha} \Rightarrow T=0,628 s\)
januzai7 ô cmn kê luôn . 30/7/2014
. 31/07/2014
NULL x=mgsin30/w^2...xong suy ra T=? . 2/4/2014
. 03/04/2014
buocchanthantoc đentaLo=gsin30/w^2==> w=10==>T=2pi/w=0,628 . 25/9/2013
. 26/09/2013
Mít Tơ Bầu em để ý trên mặt phẳng nghiêng nhé . 12/7/2013
. 13/07/2013
Bạch Như Lộc đúng rồi chú. D mà . 12/7/2013
. 13/07/2013