Một kết quả lớn mà nhân dân Nga đạt được từ cuộc Cách mạng tháng Hai (1917), đó là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Một kết quả lớn mà nhân dân Nga đạt được từ cuộc Cách mạng tháng Hai (1917), đó là

ID [764514]

Một kết quả lớn mà nhân dân Nga đạt được từ cuộc Cách mạng tháng Hai (1917), đó là

A. Bầu ra các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân, binh lính.
B. Bầu ra các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và tư sản.
C. Thiết lập nền Cộng hòa dân chủ của liên minh vô sản và tư sản.
D. Xóa bỏ nền chuyên chế của Nga hoàng và tư sản phản cách mạng.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận
vutrithu2001a sao câu 4 lại là đáp án A ạ
5 Tháng 9 lúc 14:47
thukhoavaledic ????
6 Tháng 9 lúc 6:5
nguyenthihuyenanhsu Câu A đúng mà các em, các em đọc kĩ các đáp án nhé, câu hỏi chỉ hỏi một trong những kết quả thôi mà!!! Các đáp án B,C,D đều sai
7 Tháng 9 lúc 15:24