Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1 và cuộn thuẩn cảm L1 có cùng tần số cộng hưởng là ω0 với mạ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1 và cuộn thuẩn cảm L1 có cùng tần số cộng hưởng là ω0 với mạ?

ID [664538]

Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1 và cuộn thuẩn cảm L1 có cùng tần số cộng hưởng là ω0 với mạch điện mắc nối tiếp khác gồm điện trở R2, tụ điện C2 và cuộn dây thuần cảm L2. Sau đó mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau. Tìm tần số góc ω khi xảy ra cộng hưởng của mạch mới.

A. ω = ω0.
B. ω = 2ω0.
C. ω = ω0/2.
D. ω = 3ω0.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận