Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đ?

ID 33830.

Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đúng ?

A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.
B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
C. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch mạch tăng.
D. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch giảm.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
coolboy0211 ( COOLGIRL )

16/8/2012 lúc 17:55 Link fb:

Dòng điện sớm hơn HĐT góc
Mạch R,L,C có tính dung kháng
A sai vì có thể có cuận cảm,
B sai vì có R
C đúng vì tằng f 1 lượng nhỏ thì tăng,giảm
khi đó giảm giảm Tăng
D sai vì ngược với C
Đáp án C
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

16/8/2012 lúc 17:55 Link fb: https://facebook.com/testtest

Dòng điện sớm hơn HĐT góc
Mạch R,L,C có tính dung kháng
A sai vì có thể có cuận cảm,
B sai vì có R
C đúng vì tằng f 1 lượng nhỏ thì tăng,giảm
khi đó giảm giảm Tăng
D sai vì ngược với C
Đáp án C
nguyenviet97 quên điều kiện @@ . 12/3/2017
12/3/2017 lúc 14:48
01692813536 I=U/Z nếu tần số tăng thì Zl tăng và Zc giảm => Z nó sẽ tăng =>I giảm chứ . Sai ở đâu?
29/4/2018 lúc 18:3
snphnams Bạn lưu ý các điểm sau:
"dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2"
"Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ"
Khi đó: Mạch tiến dần tới cộng hưởng => I tăng

29/4/2018 lúc 18:7
01692813536 Ok nhìn đồ thị ms thấy
29/4/2018 lúc 18:13
nguyenviet97 quên điều kiện @@ . 12/3/2017
13/3/2017 lúc 14:48
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: