Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nh?

ID [0]

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

A.v = 1 m/s
B.v = 2 m/s
C.v = 4 m/s
D.v = 8 m/s
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A9e.png
Bình luận
liveitup1401 - Cho mình hỏi tại sao T=18/9 ko phải là 18/10 vậy?

Trả lời

snphnams Nó nhô cao 2 lần thì mất thời gian 1T
Nó nhô cao 3 lần thì mất thời gian 2T
vậy nó nhô cao 10 lần thì mất thời gian 9T
=> 9T= 18
=> T= 18/9
liveitup1401 Thanks
doluutuananh - ngọn sóng

Trả lời

snphnams Ngọn sóng với đỉnh sóng là như nhau. Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng kề nhau là ⋋
iceboy1999 - Iceboy1999 khoảng cách giữa ngọn (đỉnh) sóng kề nhau là lamda/2 chứ ad?? . 16/6/2017

Trả lời

nguyenhanh19072000 là lamda mà bạn
dodaihocnhe217 - Bài này nè.... . 9/4/2017

Trả lời