Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề minh họa số 7.

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nh?

ID [0]

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

A. v = 1 m/s
B. v = 2 m/s
C. v = 4 m/s
D. v = 8 m/s
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 9e.png
Bình luận
dodaihocnhe217 Bài này nè.... . 9/4/2017
Trả lời 9 Tháng 4 lúc 14:6
iceboy1999 Iceboy1999 khoảng cách giữa ngọn (đỉnh) sóng kề nhau là lamda/2 chứ ad?? . 16/6/2017
Trả lời 16 Tháng 6 lúc 2:43
nguyenhanh19072000 là lamda mà bạn
16 Tháng 6 lúc 10:5 Cảm ơn
doluutuananh ngọn sóng
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 8:2
snphnams Ngọn sóng với đỉnh sóng là như nhau. Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng kề nhau là ⋋
22 Tháng 4 lúc 9:8 Cảm ơn
liveitup1401 Cho mình hỏi tại sao T=18/9 ko phải là 18/10 vậy?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:17
snphnams Nó nhô cao 2 lần thì mất thời gian 1T
Nó nhô cao 3 lần thì mất thời gian 2T
vậy nó nhô cao 10 lần thì mất thời gian 9T
=> 9T= 18
=> T= 18/9
29 Tháng 4 lúc 22:36 Cảm ơn
liveitup1401 Thanks
30 Tháng 4 lúc 23:11 Cảm ơn