Một nhóm tế bào sinh tinh ở một loài khi giảm phân có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm?
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

Một nhóm tế bào sinh tinh ở một loài khi giảm phân có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm?

ID 641331.

Một nhóm tế bào sinh tinh ở một loài khi giảm phân có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có ba cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo một điểm, cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân 2 ở một tế bào, các cặp còn lại không trao đổi chéo và đột biến. Bộ NST lưỡng bội của loài có thể là

A. 2n = 10.
B. 2n = 12.
C. 2n = 16.
D. 2n = 8.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
honghoa83 ( lethihonghoa )

10 Tháng 2 lúc 22:36 Link fb:

Gọi số cặp NST của loài là n.
3 cặp giảm phân có trao đổi chéo mỗi cặp sẽ tạo ra 4 loại giao tử.
Cặp NST giới tính khi rối loạn iảm phân 2 ở một tế bào sẽ tạo ra 3 loại giao tử.
n - 4 cặp còn lại mỗi cặp tạo ra 2 loại giao tử.
Vậy tổng số loại giao tử tạo ra là: 4^3*3*2^(n-4)=768.
n = 6.
Vậy ĐA: A
nhatmai0606 ( Nguyễn Thị Vân )

17 Tháng 3 lúc 8:28 Link fb: vannt164@gmail.com

.c9.1.png
duc12vtvlth câu này . 11/2/2014
11 Tháng 2 lúc 1:6
theanhtran khó nhỉ . 11/2/2014
11 Tháng 2 lúc 1:31
tran357 sao cap gioi tinh khong tao 5 loai Vay mn . 30/4/2014
30 Tháng 4 lúc 23:18
quocthanhyds Vì nó ở 1 tế bào bạn . 30/4/2014
30 Tháng 4 lúc 23:33
phuocnghiast96 ai cho tớ hỏi ới @@! nếu nó đồng hợp thì sao thầy chia 2 đc nhỉ? loại giao tử mà ???? . 4/6/2014
4 Tháng 6 lúc 21:17
anhnguu sai ngu . 26/3/2015
26 Tháng 3 lúc 23:33
trinhcongduong1995 đây là tế bào sinh tinh : nên rồi loạn giảm phân 2 có thể tạo ra (X Y XY 0) mà nhỉ sao có 3 là sao @@ . 27/3/2015
27 Tháng 3 lúc 13:12
cobonla196 ((((( . 27/3/2015
27 Tháng 3 lúc 16:21
hongngoc291196 hongngoc291196 bị sai ngu . 28/3/2015
28 Tháng 3 lúc 6:41
harrynguyen0 )))))))) . 30/3/2015
30 Tháng 3 lúc 19:43
quynhcao cứ nhớ là 3 luôn đi . 24/4/2015
24 Tháng 4 lúc 17:8
khoatuandat hyzzzzzzzzz thế nay thi sao mà xem . 8/5/2015
8 Tháng 5 lúc 19:45
ThuTom97 ThuTom97 Rối loạn gp 2 thì tạo 5 loại giao tử X,Y,XX,YY,O chứ. vì có mỗi 1 TB bị rối loạn mà. dở thiệt . 29/5/2015
29 Tháng 5 lúc 7:51
nguyenthanhtam222 @@ rối loạn ở 1 tb thì mấy tế bào còn lại ra bt thì phải ra 5 loại giao tử chứ @@ ko hiểu nỗi . 29/5/2015
29 Tháng 5 lúc 7:58
thaonguyena7 ba cặp . 30/5/2015
30 Tháng 5 lúc 21:2
mtam2205 vi diệu
13 Tháng 6 lúc 19:50
10072002 sợ thật là e nỏ hiểu
15 Tháng 7 lúc 17:33
vuthithuyphuong Gọi số cặp NST là n
1 cặp TĐC tại 1 điểm tạo ra 4 loại gtu
-> 3 cặp TĐC ở trên sẽ tạo ra 4^3 loại gtu
1 Cặp NST giới tính khi rối loạn giảm phân 2 ở một tế bào sẽ tạo ra 3 loại giao tử ( ví dụ cặp XY đi thì rối loạn gp 2 cho 3 loại GTu là XX, YY và 0)
=> số cặp NST gp bth = n-1-3= n-4. Mà cặp NST bth gp sẽ luôn cho 2 loại gtu
Theo bài: 2^ ( n-4) 4^3 . 3= 768=> n= 6
=> 2n= 12
15 Tháng 7 lúc 20:51 (1) Cảm ơn
nhuhoangtran cho em hỏi tí cái dòng `cặp NST giới tính.....`sao biết dc như vậy ạ??
19 Tháng 7 lúc 7:36
Maimaihanhdao tối đa ta lấy vd XY đi sẽ cho tối đa nhiều hơn so với XX vì ở đây bài hỏi tối đa mà nên rối loan gp 2 cho XX,YY,0 nên cho 3 loại giao tử ấy
19 Tháng 7 lúc 7:41 Cảm ơn
nhuhoangtran a hỉu..cổm ơn bụt ạ
19 Tháng 7 lúc 7:42 Cảm ơn
Maimaihanhdao
19 Tháng 7 lúc 7:42 Cảm ơn
LinhTran711 ở đây đề đã nói là tế bào sinh tinh rồi mà nên cặp nst giới tính XY bị rối loạn GPII sẽ cho 3 loại giao tử là XX, YY,O
27 Tháng 8 lúc 18:43 Cảm ơn
huynhhauhd Rối loạn GP2 ở 1 TB VD:XY sẽ cho ra XX,Y,O chứ?
11 Tháng 8 lúc 5:49
huynhhauhd nhầm nha:v, RL GP2 ở 1 TB cho 3 loại giao tử XX,XY, O
11 Tháng 8 lúc 6:21
huynhhauhd chết lộn nữa , XX, YY, O
11 Tháng 8 lúc 6:22
hoainguyenvan chỉ có 1 cặp bị rối loạn thôi mà! mấy cặp kia bình thường vẫn cho x và y nên mình nghĩ là cặp nst giới tính sẽ cho ra 4 loại giao tử tất cả là x,y,xx,o. có ai có cùng suy nghĩ với mình không?
13 Tháng 8 lúc 16:23
congatri Thì NST giới tính chỉ có 1 cặp trong 1 tế bào lưỡng bội thôi bạn ^^^ -> rối loạn giảm phân 2 XX,YY,0 bạn nhé!
13 Tháng 8 lúc 20:11 Cảm ơn
thuha1602 bạn chia TH ra thì TH nào cũng có 3 giao tử thôi ra như thế thì bạn gộp chung lại rồi mà đề chỉ nói là 1 cặp NST thôi đó XX,0,Y hoặc X,YY,0, hoặc là XX,YY,0 bạn nhé
18 Tháng 8 lúc 10:53 Cảm ơn
kuhaza mk nghĩ giống b. 1 nhóm tb chỉ có 1 tb bị vậy cho XX, YY, O và các tb còn lại cho X,Y
8 Tháng 9 lúc 13:32 Cảm ơn
btx10a2 Đề bài kêu là chỉ 1 tb là có NST giới tính không phân ly ở gp 2 mà?
17 Tháng 8 lúc 13:36
congatri vâng bạn , nó đang xét tới 1 tế bào --> tế bào ấy lại bị đột biến ở 1 cặp NST -> tạo tối đa ba giao tử - lại có 3 cặp NST tương đồng trao đổi chéo tại 1 điểm -> còn lại n-4 cặp NST giảm phân bình thường .... rồi áp dụng thôi bạn
17 Tháng 8 lúc 14:13 Cảm ơn
kuhaza trí: nhưng đề nói là 1 nhóm tb có thể tạo ra tối đa mà e
8 Tháng 9 lúc 13:35 Cảm ơn
Huyenngoc3082001195 cho e hỏi là sao nó không tạo ra x,y,xx,o như bạn trên nói ạ.chỉ có 1 cặp bị rối loạn thôi mà ạ
18 Tháng 8 lúc 10:9
vuthithuyphuong NST giới tính chỉ có 1 cặp trong 1 tế bào lưỡng bội thôi bạn ^^^
18 Tháng 8 lúc 10:12 (2) Cảm ơn
Huyenngoc3082001195 chị có thể nói rõ hơn không ạ
18 Tháng 8 lúc 10:14
congatri là đề bài nói xét đến 1 tế bào thôi bạn , 1 tế bào thì chỉ có 1 cặp NST giới tính thôi , tức là cặp đó không li thôi , đâu còn có cặp NST giới tính nào trong tế bào đó đâu bạn ^^^
18 Tháng 8 lúc 10:54 Cảm ơn
thuha1602 đọc lời giải của mình ở trên thử xem hiểu ko bạn ơi :P
18 Tháng 8 lúc 10:54 Cảm ơn
thuha1602 bạn cứ chia TH ra thì kiểu gì cũng 3 loại thôi vì đang xét ở 1 cặp ko hiểu thì cứ hỏi thêm
18 Tháng 8 lúc 10:55 Cảm ơn
Linhtbqc Đề bài không được chặt chẽ, thật ra bài này phải có 2 cách hiểu: cách hiểu thứ nhất, nếu xét 1 nhóm tế bào như các bạn hiểu, thì có 1 tế bị bị RLGP2,còn các TB khác GP bình thường sẽ cho 5 loại giao tử X,Y,XX,YY,0 >>> key sai.... cách hiểu thứ 2, nếu hiểu trong nhóm tế bào sinh tinh đó, nếu sau GP1 bình thường, các tế bào con đi vào GP2 thì lúc nào có 1TB bị RLGP2, khi đó sẽ cho 3 loại giao tử, hoặc là (X,YY,0), hoặc là (XX,Y,0) >>> lúc này key sẽ đúng
27 Tháng 8 lúc 17:8 Cảm ơn
Linhtbqc Chốt lại, đề bài đang bắt ta hiểu theo cách suy luận thứ 2 ở trên của mình, đề thi thật câu chữ sẽ ko như vậy!!!
27 Tháng 8 lúc 17:10 Cảm ơn
kuhaza nhưng như vậy thì các tb con còn lại cho X, Y nên sẽ có 4 loại => key vẫn sai
8 Tháng 9 lúc 13:38 Cảm ơn
nhungxinh18062001 giải thích cho e
thấy trên cmt key sai
vậy ntn?
14 Tháng 9 lúc 20:56
kuhaza theo t thì hiểu là tất cả 1 tb con (trong 2 tb con tạo ra sau GP1) của cả nhóm đều bị rối loạn thì key đúng. đề này câu chữ ko chặt chẽ
14 Tháng 9 lúc 21:3 Cảm ơn
nhungxinh18062001 cái CT n kia là dùng chung trong mọi TH à
14 Tháng 9 lúc 21:8 Cảm ơn
kuhaza ct nào cơ?
14 Tháng 9 lúc 21:9 Cảm ơn
nhungxinh18062001 5 dòng đàu á
14 Tháng 9 lúc 21:10 Cảm ơn
kuhaza yep
14 Tháng 9 lúc 21:11 Cảm ơn
congatri key đúng á c , nó có CT chung rồi ấy
14 Tháng 9 lúc 21:18 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: