Một quần thể bò có 10000 con, trong đó số bò có lông trắng, ngắn là 729 con. Số bò có lông vàng (bao gồm cả bò lông vàng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể bò có 10000 con, trong đó số bò có lông trắng, ngắn là 729 con. Số bò có lông vàng (bao gồm cả bò lông vàng?

ID [662363]

Một quần thể bò có 10000 con, trong đó số bò có lông trắng, ngắn là 729 con. Số bò có lông vàng (bao gồm cả bò lông vàng, dài và lông vàng, ngắn) trong quần thể là 9100 con. Biết rằng, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn quy định, các gen nằm trên các NST khác nhau và quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Lông vàng, dài là các tính trạng trội. Số lượng bò có màu lông vàng, dài theo lí thuyết là

A. 171 con.
B. 1729 con.
C. 9100 con.
D. 7371 con.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
saitohsuzuko001 Anh chị giải giúp em câu này với ạ!! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ!!
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 16:52
missyou229 Tách từng cặp tính trạng ra giải, bò lông trắng ngắn là aabb=729/10000=0,0729. Cặp A,a trc nha: Bò lông vàng A-=9100/10000=0,91 => Bò lông tráng aa=0,09
Cặp B,b có bb=aabb/aa=0,81
Vậy bò lông vàng dài A-B-=(1-aa).(1-bb)
20 Tháng 6 lúc 10:40