Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 9a với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trong các phần tử dây mà tại đó sóng tới và ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 9a với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trong các phần tử dây mà tại đó sóng tới và ?

ID 626474.

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 9a với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trong các phần tử dây mà tại đó sóng tới và sóng phản xạ hình sin lệch pha nhau ± π/3 + 2kπ (với k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau một khoảng gần nhất là a. Trên dây, khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 8,5a.
B. 8a.
C. 7a.
D. 7,5a.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp


lyhung9586

Thầy Đặng Việt Hùng

10e.png
hoanglinh208 ức, tính k/c max ngược pha =.= 8,5 a =.= . 16/5/2017
16 Tháng 5 lúc 0:48
Tuanboy98 Tuanboy98 năm sau thi tiếp nha :v 16/5/2017
16 Tháng 5 lúc 7:58 Cảm ơn
thythysb nhiều bạn nhầm cái này lắm chị linh -_- 16/5/2017
16 Tháng 5 lúc 10:25 Cảm ơn
nhungxinh18062001 dòng đầu tiên là như nào thế ạ , cái thucv day dùng làm gì vậy ad
23 Tháng 6 lúc 9:38
npnspeed Cái đó là công thức tính biên độ dao động tổng hợp ở chương dao động cơ á bạn!
23 Tháng 6 lúc 9:44 Cảm ơn
nhungxinh18062001 tại sao lạigaafn nhất lại là landa/3 vay
23 Tháng 6 lúc 9:43
npnspeed Như ta đã biết: 2 điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động cùng biên độ và ngược pha nhau
=> với trường hợp gần nhất 2 điểm kia sẽ ở 2 bên nút và thuộc 2 bó sóng kề nhau
Sử dụng đường tròn với chu kì lamda
đưa về lxl = A.can3/2
với điều kiện 2 bên nút (x=0) ta được x= -A.can3/2 và x= A.can3/2 lệch nhau góc 2pi/3
Đường trong với chu kì lamda => chúng cách nhau lamda/3
23 Tháng 6 lúc 9:54 (2) Cảm ơn
nhungxinh18062001 ad ơi tốc độ phần tử cực đại là AW hay 2Aw thế ạ
23 Tháng 6 lúc 9:56
npnspeed Tùy vào bạn chọn A là gì
Hỏi tốc độ phần tử cực đại; điểm bụng dao động với biên độ cực đại nên trong các phần tử thì tốc độ của điểm bụng là cực đại.
Nếu A là biên độ của điểm bụng thì tốc độ cực đại là wA
nếu A là biên độ của sóng kích thích => biên độ của điểm bụng là 2A => tốc độ cực đại là w.2A
23 Tháng 6 lúc 10:4 (1) Cảm ơn
npnspeed điểm bụng dao động với biên độ cực đại nên trong các phần tử thì tốc độ của điểm bụng là lớn nhất; tốc độ phần tử cực đại chính là tốc độ cực đại của điểm bụng.
23 Tháng 6 lúc 10:9 (1) Cảm ơn
nhungxinh18062001 đề bài hỏi là, tỷ số giữa tốc độ cực đại của phần tử với tốc độ sóng truyền thì mình dùng biên độ là A hay 2A vậy ạ
23 Tháng 6 lúc 10:19
npnspeed Dùng biên độ của điểm bụng nhé bạn!
thường thì A sẽ là biên độ sóng kích thích nên biên độ của điểm bụng sẽ là 2A
23 Tháng 6 lúc 10:23 Cảm ơn
nhungxinh18062001 diểm cách nút landa/12 thì sóng phản xạ và sóg tới lệch pha nhau pi/6 hả ad, giúp em voi
23 Tháng 6 lúc 12:36
npnspeed Chỗ đó như sau:
Xét tại nút, sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau
u(t) = A.cos(wt)
u(px) = A.cos(wt-pi)
Xét sóng tới truyền tới M trước, nút sau
u(t) M = A.cos(wt+ pi/6)
u(px) M = A.cos(wt-pi -pi/6)
=> độ lệch pha: pi + pi/3
23 Tháng 6 lúc 12:52 Cảm ơn
leoanhtu0712 ra 7a mà thầy
23 Tháng 2 lúc 19:5
reus98 - Bài này key nhầm nha, đáp án C mới đúng :
+ Sóng tới và sóng phản xạ có biên đọ là b , tại một điểm trên dây đang có sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ hính sin lệch pha nhau : +-pi/3 + 2kpi là :
A = căn ( A1^2 + A2^2 + 2A1A2.cos ( +- pi/3)) = căn ( b1^2 + b2^2 + 2b1.b2 + cos (+-pi/3)) = b căn 3
+ Gọi M là một điểm đang dao động với biên độ A = b căn 3 . Khi đó khoảng cách ngắn nhất từ M tới nút : b căn 3 = | 2b sin( 2pi.x/lam đa)|
=> x = lam đa/6
=> a/2 = lam đa/6 => lam đa = 3a
=> l / ( lam đa/2) = 9a / ( 3a/2) = 6
+ Gọi M ,N là hai điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ cực đại . Khi đi M,N xa nhau nhất mà dao động cùng pha nhau ( e vẽ hình ra cho dễ nhìn nah )
- Từ hình vẽ ta có : MN = 2 lam đa + 2|x'| = 2 lam đa + 2.|lam đa/2pi. arccos(b/2b)| = 7.lam đa/3 = 7a
=> C
20 Tháng 3 lúc 4:32 Cảm ơn
viet11a6 đáp án là 7a mới đúng
7 Tháng 3 lúc 21:13
reus98 - Bài này key nhầm nha, đáp án C mới đúng :
+ Sóng tới và sóng phản xạ có biên đọ là b , tại một điểm trên dây đang có sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ hính sin lệch pha nhau : +-pi/3 + 2kpi là :
A = căn ( A1^2 + A2^2 + 2A1A2.cos ( +- pi/3)) = căn ( b1^2 + b2^2 + 2b1.b2 + cos (+-pi/3)) = b căn 3
+ Gọi M là một điểm đang dao động với biên độ A = b căn 3 . Khi đó khoảng cách ngắn nhất từ M tới nút : b căn 3 = | 2b sin( 2pi.x/lam đa)|
=> x = lam đa/6
=> a/2 = lam đa/6 => lam đa = 3a
=> l / ( lam đa/2) = 9a / ( 3a/2) = 6
+ Gọi M ,N là hai điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ cực đại . Khi đi M,N xa nhau nhất mà dao động cùng pha nhau ( e vẽ hình ra cho dễ nhìn nah )
- Từ hình vẽ ta có : MN = 2 lam đa + 2|x'| = 2 lam đa + 2.|lam đa/2pi. arccos(b/2b)| = 7.lam đa/3 = 7a
=> C
20 Tháng 3 lúc 4:32 Cảm ơn
WindrunnerNo1 ai giải thích sao có dòng đầu giùm được không? Dạng này mình không hiểu
20 Tháng 3 lúc 2:2
reus98 - Bài này key nhầm nha, đáp án C mới đúng :
+ Sóng tới và sóng phản xạ có biên đọ là b , tại một điểm trên dây đang có sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ hính sin lệch pha nhau : +-pi/3 + 2kpi là :
A = căn ( A1^2 + A2^2 + 2A1A2.cos ( +- pi/3)) = căn ( b1^2 + b2^2 + 2b1.b2 + cos (+-pi/3)) = b căn 3
+ Gọi M là một điểm đang dao động với biên độ A = b căn 3 . Khi đó khoảng cách ngắn nhất từ M tới nút : b căn 3 = | 2b sin( 2pi.x/lam đa)|
=> x = lam đa/6
=> a/2 = lam đa/6 => lam đa = 3a
=> l / ( lam đa/2) = 9a / ( 3a/2) = 6
+ Gọi M ,N là hai điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ cực đại . Khi đi M,N xa nhau nhất mà dao động cùng pha nhau ( e vẽ hình ra cho dễ nhìn nah )
- Từ hình vẽ ta có : MN = 2 lam đa + 2|x'| = 2 lam đa + 2.|lam đa/2pi. arccos(b/2b)| = 7.lam đa/3 = 7a
=> C
20 Tháng 3 lúc 4:32 Cảm ơn
odich1234 A đúng rồi mà bạn
26 Tháng 4 lúc 16:46
reus98 - Bài này đáp án C mới đúng e nha :
Gọi M là một điểm đang dao động với biên độ A = b căn 3 . Khi đó khoảng cách ngắn nhất từ M tới nút : b căn 3 = | 2b sin( 2pi.x/lam đa)|
=> x = lam đa/6
=> a/2 = lam đa/6 => lam đa = 3a
=> l / ( lam đa/2) = 9a / ( 3a/2) = 6
+ Gọi M ,N là hai điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ cực đại . Khi đi M,N xa nhau nhất mà dao động cùng pha nhau ( e vẽ hình ra cho dễ nhìn nah )
- Từ hình vẽ ta có : MN = 2 lam đa + 2|x'| = 2 lam đa + 2.|lam đa/2pi. arccos(b/2b)| = 7.lam đa/3 = 7a
8 Tháng 6 lúc 14:44 Cảm ơn
vuvandinh2000 Không hiểu tí gì
8 Tháng 5 lúc 0:13
tinhvauyen giải thích lại giúp mình từ chỗ a/2=landa/6 trong phần giải của anh minh với
8 Tháng 6 lúc 14:34
reus98 - Đề cho kìa e , e thay vào thôi nha :
" khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng "
x = lam đa/6
=> a/2 = lam đa/6 => lam đa = 3a
=> l / ( lam đa/2) = 9a / ( 3a/2) = 6
8 Tháng 6 lúc 14:46 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: