Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, có sóng dừng trên dây. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng són?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, có sóng dừng trên dây. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng són?

ID [37324]

Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, có sóng dừng trên dây. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải

A.tăng tần số thêm 20/3 Hz.
B.tăng tần số thêm 10 Hz.
C.giảm tần số đi 20/3 Hz.
D.giảm tần số đi 10 Hz.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận