Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cu?

ID [756047]

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là

A. phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp.
B. tiêu diệt toàn bộ binh lực Pháp ở Thủ đô Hà Nội.
C. tiêu diệt một phần sinh lực quân Pháp ở các đô thị.
D. giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN