My father is a very man. His favourite authors are Orhan Pamuk and Umberto Eco.
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

My father is a very man. His favourite authors are Orhan Pamuk and Umberto Eco.

ID 523523.

My father is a very ________ man. His favourite authors are Orhan Pamuk and Umberto Eco.

A. well-read
B. well-reading
C. reading-well
D. well-reading
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Fralone .
12/7/2018 lúc 8:6
alivepool99 gì vậy mài? :v
12/7/2018 lúc 8:51 Cảm ơn
trongthcs2 .
12/7/2018 lúc 17:5 Cảm ơn