Nguyên tắc làm mềm nước cứng là:
Nguyên tắc làm mềm nước cứng là:
A. Đun nóng hoặc dùng hoá chất.
B. Loại bỏ ion Ca2+ và Mg2+ trong nước.
C. Dùng cột trao đổi ion.
D. Làm các muối tan của magie và canxi biến thành muối kết tủa.

Đáp án B

HD Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các cation \(Ca^{2+}; Mg^{2+}\) trong nước cứng. Thực hiện nguyên tắc này, người ta dùng phương pháp chuyển những cation tự do này thành hợp chất không tan (phương pháp kết tủa) hoặc thay thế những cation này bằng những cation khác (phương pháp trao đổi ion) → Đáp án đúng là đáp án B
Designed by Moon.vn