Nhận xét nào sau đây đúng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhận xét nào sau đây đúng?

ID 599759.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Chất béo là este của glixerol và axit béo
B. Chất béo để lâu ngày có mùi khó chịu là do chất béo tham gia phản ứng hiđro hóa
C. Muối natri hoặc kali của axit là thành phần chính của xà phòng
D. Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

23 Tháng 11 lúc 4:54 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: xem xét các phát biểu, nhận xét:

• chất béo là trieste của glixerol và axit béo → A không thỏa mãn.!

• chất béo để lâu này có mùi khó chịu là do bị oxi hóa bởi oxi không khí

không phải do phản ứng hiđro hóa → phát biểu B cũng không đúng.!

• muối natri và kali của axit béo là thành phần chính của xà phòng → C sai.!

• như ở A ta biết chất béo cấu từ glixerol nên thủy phân chất béo

luôn thu được glixerol → phát biểu D đúng. ♠.

Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ