Nhận xét nào sau đây đúng?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nhận xét nào sau đây đúng?

ID 599759.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Chất béo là este của glixerol và axit béo
B. Chất béo để lâu ngày có mùi khó chịu là do chất béo tham gia phản ứng hiđro hóa
C. Muối natri hoặc kali của axit là thành phần chính của xà phòng
D. Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

23/11/2017 lúc 4:54 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: xem xét các phát biểu, nhận xét:

• chất béo là trieste của glixerol và axit béo → A không thỏa mãn.!

• chất béo để lâu này có mùi khó chịu là do bị oxi hóa bởi oxi không khí

không phải do phản ứng hiđro hóa → phát biểu B cũng không đúng.!

• muối natri và kali của axit béo là thành phần chính của xà phòng → C sai.!

• như ở A ta biết chất béo cấu từ glixerol nên thủy phân chất béo

luôn thu được glixerol → phát biểu D đúng. ♠.

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: