Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc ?

ID 714997.

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa thu được vào thể tích dung dịch X nhỏ vào được biểu diễn theo đồ thị ở hình vẽ dưới đây:

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 2.
B. 2 : 1.
C. 1 : 1.
D. 3 : 5.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: ► Phân tích đồ thị:

– Đoạn 1: ↓ chỉ chứa BaSO4 do Ba2+ + SO42– → BaSO4 và H+ + OH → H2O.

– Đoạn 2: BaSO4 tiếp tục tăng, ↓ có thêm Al(OH)3 do Al3+ + 3OH → Al(OH)3.

– Đoạn 3: BaSO4 tiếp tục tăng, Al(OH)3 tan dần do Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O.

– Đoạn 4: Al(OH)3 tan hết, chỉ còn BaSO4 tiếp tục tăng.

► Áp dụng: – Tại 0,03 lít dung dịch X: nOH = 0,03 × (1 × 2 + 2) = 0,12 mol.

Do Al(OH)3 vừa hết ⇒ nOH = nH+ + 4nAl3+ ⇒ 2a + 8b = 0,12.

– Tại 0,05 lít dung dịch X: nBa(OH)2 = 0,05 mol.

Do BaSO4 đạt cực đại ⇒ ∑nSO42– = nBa2+ ⇒ a + 3b = 0,05.

||⇒ giải hệ có: a = 0,02 mol; b = 0,01 mol ⇒ a : b = 2 : 1 ⇒ chọn B.

Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: