Nhóm thực vật CAM chủ yếu được phân bố như thế nào? 
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhóm thực vật CAM chủ yếu được phân bố như thế nào? 

ID [641024]

Nhóm thực vật CAM chủ yếu được phân bố như thế nào? 

A. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới. 
B. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
C. Sống ở vùng nhiệt đới.
D. Sống ở vùng sa mạc. 
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606

Nguyễn Thị Vân

Nhóm thực vật CAM gồm các loài mọng nước chủ yếu sống ở vùng sa mạc, hoang mạc khô hạn.