Nung nóng hỗn hợp rắn X gồm a mol Al, 0,25 mol Mg(NO3)2 sau một thời gian thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí N?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nung nóng hỗn hợp rắn X gồm a mol Al, 0,25 mol Mg(NO3)2 sau một thời gian thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí N?

ID 653491.

Nung nóng hỗn hợp rắn X gồm a mol Al, 0,25 mol Mg(NO3)2 sau một thời gian thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. Y tan trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa m gam muối clorua và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí A gồm N2 và H2, tỉ khối của A so với H2 là 11,4. Giá trị của m là

A. 59,53 gam.
B. 71,87 gam.
C. 53,59 gam.
D. 87,71 gam.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101 ( Thỏ )

25/4/2018 lúc 2:59 Link fb: https://www.facebook.com/ThoTruong3105

Giải: Đặt nN2 = x; nH2 = y ⇒ nA = x + y = 0,05 mol; mA = 28x + 2y = 0,05 × 11,4 × 2

Giải hệ có: x = 0,04 mol; y = 0,01 mol || nO/khí = 2.∑n(NO2, O2) . Bảo toàn nguyên tố Oxi:

nO/H2O = 0,25 × 6 - 0,45 × 2 = 0,6 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: nNH4+ = 0,02 mol.

nCl/Z = nHCl = 1,3 mol. Bảo toàn điện tích: nMg2+ = (1,3 - 0,25 × 2 - 0,02)/2 = 0,39 mol.

⇒ m = 0,39 × 24 + 0,25 × 64 + 0,02 × 18 + 1,3 × 35,5 = 71,87(g) ⇒ Chọn B

Abcdef12345678 giải có sai không đấy ạ?
Sao lại Mg lại là 0,39 mol trong khi ban đầu chỉ có 0,25 mol
Sao lại có 0,25 x 64 của Cu ạ?
Al đâu rồi?
29/4/2018 lúc 23:23
giabaiba có ai ra A ko
29/4/2018 lúc 23:24
Abcdef12345678 99% là A
29/4/2018 lúc 23:28
daolinh2024 uk A đó
29/4/2018 lúc 23:29
vanhuong2k Aaaaaaaaaaaaa
29/4/2018 lúc 23:38
dchy89 m pro quá em
29/4/2018 lúc 23:41
dchy89 95%
29/4/2018 lúc 23:43
vanhuong2k vlllllllllllll
29/4/2018 lúc 23:43
xuanhaomanh bài này giải như nào ạ
3/5/2018 lúc 21:32
doaidoc sao nung mg(no3)2 lại ra được no2 vậy ạ
4/5/2018 lúc 9:57
snphnams Mg(NO₃)₂ → MgO + 2NO₂ + 1/2O₂
Bạn xem lại phần nhiệt phân muối nitrat nhé!

4/5/2018 lúc 10:55
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: