Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định h?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định h?

ID 496196.

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định hoa đỏ > alen qui định hoa vàng > alen qui định hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có kiểu hình gồm : 19% hoa đỏ : 77% hoa vàng : 4% hoa trắng. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng. 

(1) Nếu chỉ cho các cây hoa vàng tự thụ phấn, tỉ lệ cây hoa vàng dị hợp ở đời con là 2/11. 
(2) Nếu loại bỏ cây hoa vàng ra khỏi quần thể rồi cho các cây còn lại tự thụ phấn, tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời con là 99/437. 
(3) Nếu cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ cây hoa vàng dị hợp là là 14/361. 
(4) Có 28% cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án.
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
quynhtrang22 ai giải chưa?
21 Tháng 4 lúc 21:48
trangchemist mình làm ra này :v 1 đúng
2 sai 4/23+4/23.1/4=5/23
3 sai 2.7/19.2/19=28/361
4.đúng
21 Tháng 4 lúc 22:7 (1) Cảm ơn
quynhtrang22 giải chi tiết hộ mình đc ko???
21 Tháng 4 lúc 22:40 Cảm ơn
trangchemist tính đc r=0,2 q=0,7 p=0,1
a1: đỏ a2: vàng a3:trắng
vàng có 0,49 a2a2 : 0,28 a2a3 -> (4) đúng
chia lại tỉ lệ 7/11 a2a2: 4/11 a2a1
-> hoa vàng dị hợp a2a1= 4/11 :2=2/11
-> (1) đúng
loại bỏ vàng, tự thụ cho hoa trắng chỉ có a1a3 và a3a3
dễ dàng tính a1a3=4/23 a3a3=4/23
-> đời con a3a3=4/23.1/4+4/23=5/23 -> (2) sai
đỏ: 0,01 a1a1: 0,14 a1a2: 0,04 a1a3
->1/19 : 14/19 : 2/19
a1=10/19 a2=7/19 a3=2/19
hoa vàng dị hợp a2a3=2.7/19.2/19=28/361 -(3)sai
21 Tháng 4 lúc 22:58 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: